Archive for March 5th, 2009

Програмування на мові Java Типи

Thursday, March 5th, 2009

aec1711e

програмування - Програмування на мові Java Типи

Їх можна розділити на чотири групи:

Цілі. До них відносяться типи byte, short, int і long. Ці типи призначені для цілих чисел із знаком.
Типи з плаваючою точкой-float і double. Вони служать для представлення чисел, що мають дробову частину.
Символьний тип char. Цей тип призначений для представлення елементів з таблиці символів, наприклад, букв або цифр.
Логічний тип boolean. Це спеціальний тип, використовуваний для представлення логічних величин.
В Java, на відміну від деяких інших мов, відсутнє автоматичне приведення типів. Неспівпадання типів приводить не до попередження при трансляції, а до повідомлення про помилку. Для кожного типу строго визначені набори допустимих значень і дозволених операцій.
Цілі числа
В мові Java поняття беззнакових чисел відсутнє. Всі числові типи цього язика-знаковиє. Наприклад, якщо значення змінної типу byte рівне в шістнадцятковому вигляді 0х80, то ето-число -1. Зауваження Єдина реальна причина використання беззнакових чисел-ето використання інших, в …

Програмування на мові Java Типи →

Метки: , , , , , ,
Категория: програмування |